Praktisk info

Vedr. tidsbestilling hos lægerne fra 1/9-18 se under aktuel Lægehuset Kirkegade ligger centralt i Frederiksværk ved parkeringspladsen bag Frederiksværk Kirke.
Vores telefoner åbne fra kl. 8-16, fredag lukker tlf. kl. 12.30. Dog har vi lukket ml. 12-12.30 hvor vi holder frokost.

Det er muligt at kontakte vore læger på mail via hjemmesiden vedrørende enkle spørgsmål.
Regn med op til 3 hverdage før svar.

Medicinbestilling (regn med op til 3 hverdage før svar)
Fast vanlig medicin kan ligeledes foregå via vores hjemmeside. Du kan anmode om receptfornyelse på medicin, som i lægehuset er noteret som fast behandling.

Det er muligt at downloade en app der hedder medicinkortet (sundhed.dk), hvor du kan gå ind via dit nem-id og se hvilken medicin du har liggende på apoteket til afhentning x flere.

Du kan ringe og bestille medicin ml. 9-16, fredag ml. 9-11.50

Der vil ofte være uddannelseslæger hos os. De aflaster os og forkorter ventetiden for dig.
Uddannelseslægen er fuldt uddannet som læge og arbejder under vores ansvar.

Ved akut sygdom kan du altid komme til lægen samme dag. Måske ikke hos den læge, du sædvanligvis benytter, men hos den læge, der har dagens vagt.
Du skal ringe ml. 8-9, så får du tid samme formiddag. Hvis du bliver akut syg i løbet af dagen, kan du selvfølgelig også kontakte os.

Du er tilmeldt alle husets læger
Vi deler arbejdet og har det fint med, at du kan bruge os alle sammen.
Vi har fælles journal – så den, du taler med, ved også, hvad andre i Lægehuset har skrevet i journalen.

Husk at bestille din faste medicin i god tid.
Der kan gå op til 2-3 hverdage før din medicin er blevet godkendt af lægen.

Hjælp til handicappede:
Tryk på klokken ved foden af trappen – så kommer vi og hjælper.
Toilettet er desværre ikke handicapvenligt.

Personalets opgaver:
Sekretærer, sygeplejerske og bioanalytiker har i samarbejde med lægerne mange selvstændige funktioner.
De tager sig blandt andet af modtagelse af patienter, blodtryksmåling, urinundersøgelser, måling af blodprocent og blodsukker, vortebehandling, sårskiftninger, vaccinationer, fjernelse af tråde, lungefunktionsundersøgelse, hjælp til rygestop, kontroller i forb. med sukkersyge, blodtryksforhøjelse og overvægt.

Blodprøver (kun hvis de er bestilt af lægen) tages af bioanalytiker og sygeplejersker efter aftalt tid. Fastende blodprøver og enkelte andre analyser tages om morgenen kl. 8-10. Enkelte blodprøver undersøger vi selv, men de fleste sendes til laboratoriet.

Husk altid det gule sundhedskort. Ved aftalte tider kører du dit kort igennem terminalen i venteværelset, så bliver det elektronisk registreret hos sundhedsstyrelsen.

Ny patient:
Din gamle journal kommer ikke automatisk til os fra din tidligere læge. Du skal selv kontakte din tidligere læge og bede om at få denne sendt til os. Det er nu også muligt at bede om at få flyttet journalen via “borger.dk”

Lægeskift:
Skifter du til en anden læge fra os, bedes du ligeledes fortælle os, hvor vi skal sende din journal hen. Eller via “sundhed.dk”

Ved ændring af personlige kontaktoplysninger:
Som fx telefonnummer og email, bedes du venligst kontakte klinikken for ajourføring af disse data.

sept. 2018/cbs