Praktisk info

13/10-21
Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat at man bliver covidtestet/halspodet ved symptomer fra luftvejene, INDEN du kommer i klinikken. Du er velkommen til at ringe til os ved symptomer.

22/9-21
Det er nu muligt at bestille tid til influenzavaccine, hvis du allerede har en tid i klinikken, så hør om du ikke kan få vaccinen samtidig. Du kan ikke bestille tid online, da vi vaccinerer i blokke.

Fra 6/10-21 genoptager vi muligheden for at booke konsultation online hos en af lægerne fra kl. 13 dagen før.
Hvis du har Covid19-symptomer, skal du fortsat kontakte os telefonisk.

23/8-21

Hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret
Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalede vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på Covid-19, behøver du ikke gå i selvisolation. Vi anbefaler dog, at du bliver testet to gange som nær kontakt (på 4. og 6. dag). Hvis du får symptomer på Covid-19, bør du også gå i selvisolation.

Hvis du er nær kontakt og tidligere har været smittet med ny coronavirus
Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de sidste 12 måneder og efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, behøver du ikke gå i selvisolation. Vi anbefaler stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt, medmindre det er under 12 uger siden, at du fik taget din positive test. I det tilfælde kan du undlade at blive testet. Hvis du får symptomer på Covid-19, bør du altid gå i selvisolation og blive testet.

Ring til coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for nærmere rådgivning

 

Lægehuset Kirkegade ligger centralt i Frederiksværk ved parkeringspladsen bag Frederiksværk Kirke. Vores telefoner åbne fra kl. 8- 12.20 samt 13.00 -16, fredag lukker tlf. kl. 12.00. Dog har vi lukket ml. 12.30.-13.00  hvor vi holder frokost. Det er muligt at kontakte vore læger på mail via hjemmesiden vedrørende enkle spørgsmål.
Regn med op til 3 hverdage før svar.Medicinbestilling (regn med op til 3 hverdage før svar) Fast vanlig medicin kan ligeledes foregå via vores hjemmeside. Du kan anmode om receptfornyelse på medicin, som i lægehuset er noteret som fast behandling.

Det er muligt at downloade en app der hedder medicinkortet (sundhed.dk), hvor du kan gå ind via dit nem-id og se hvilken medicin du har liggende på apoteket til afhentning x flere.

Du kan ringe og bestille medicin ml. 9-12.20 samt 13-16, fredag ml. 9-12.00

Der vil ofte være uddannelseslæger hos os. De aflaster os og forkorter ventetiden for dig.
Uddannelseslægen er fuldt uddannet som læge og arbejder under vores ansvar.

Ved akut sygdom

Hvis det drejer sig om halssmerter, hoste, mistanke om bihulebetændelse eller blærebetændelse, skal du ringe ml 8-9 for at få en tid samme formiddag.

Hvis du bliver akut syg i løbet af dagen, kan du selvfølgelig også kontakte os.

For at forkorte ventetiden overgår vi fra 1/9-18 til nyt tidsbestillingssystem hos lægerne, kaldet samme-dags-tid.
Du skal altså ringe samme dag ml. 8-10.30, hvor du har mulighed for at gå til læge.

(Du kan dog allerede dagen før fra kl. 13 booke tid via hjemmesiden til næste formiddags ledige samme-dags-tider.) ikke i coronatiden

Hvis du skal til kontrol af kronisk sygdom som fx forhøjet blodtryk, diabetes eller KOL, skal du fortsat bestille tid som du plejer. Det samme gælder forebyggelseskonsultationer som børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser og livmoderhalskræftsundersøgelser, samt til samtaler eller konsultationer med tolk eller hvor familie skal deltage.

Hvis du er i tvivl, så kontakt sekretærerne som kan rådgive dig.

Du er tilmeldt alle husets læger
Vi deler arbejdet og har det fint med, at du kan bruge os alle sammen.
Vi har fælles journal – så den, du taler med, ved også, hvad andre i Lægehuset har skrevet i journalen.

Husk at bestille din faste medicin i god tid.
Der kan gå op til 3 hverdage før din medicin er blevet godkendt af lægen.

Hjælp til handicappede:
Tryk på klokken ved foden af trappen – så kommer vi og hjælper.
Toilettet er desværre ikke handicapvenligt.

Personalets opgaver:
Sekretærer, sygeplejerske og bioanalytiker har i samarbejde med lægerne mange selvstændige funktioner.
De tager sig blandt andet af modtagelse af patienter, blodtryksmåling, urinundersøgelser, måling af blodprocent og blodsukker, vortebehandling, sårskiftninger, vaccinationer, fjernelse af tråde, lungefunktionsundersøgelse, hjælp til rygestop, kontroller i forb. med sukkersyge, blodtryksforhøjelse og overvægt.

Blodprøver (kun hvis de er bestilt af lægen) tages af bioanalytiker og sygeplejersker efter aftalt tid. Fastende blodprøver og enkelte andre analyser tages om morgenen kl. 8-10. Enkelte blodprøver undersøger vi selv, men de fleste sendes til laboratoriet.

Husk altid det gule sundhedskort. Ved aftalte tider kører du dit kort igennem terminalen i venteværelset, så bliver det elektronisk registreret hos sundhedsstyrelsen.

Ny patient:
Din gamle journal kommer ikke automatisk til os fra din tidligere læge. Du skal selv kontakte din tidligere læge og bede om at få denne sendt til os. Det er nu også muligt at bede om at få flyttet journalen via “borger.dk”

Lægeskift:
Skifter du til en anden læge fra os, bedes du ligeledes fortælle os, hvor vi skal sende din journal hen. Eller via “sundhed.dk”

Ved ændring af personlige kontaktoplysninger:
Som fx telefonnummer og email, bedes du venligst kontakte klinikken for ajourføring af disse data.

juli 2021/cbs