Tolkning

Ret til tolkebistand pr. 1/7-2018

Som patient har du ret til tolkebistand, når du er til samtale og behandling hos din praktiserende læge, en speciallæge eller på sygehuset, når:

  • dit danske sprog ikke rækker til at føre en samtale og forstå en information
  • når du har et hørehandicap
  • når lægen skønner, at det er nødvendigt af hensyn til behandlingen

Det er  lægen, der skønner om tolkebistand er nødvendig og bestiller en professionel tolk. Lægen får udgiften refunderet af regionen.

Betaling for tolkebistand for nogle patienter fra 1. juli 2018

  • Størrelsen af gebyret er forskellig afhængig af, om der er tale om telefontolkning eller tolk, der møder frem personligt.  Telefontolkning koster 191,00 kr. og fremmødetolkning koster 334,00 kr.
  • Undtagelse for gebyr gælder  forældre, som i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand samt børn der møder frem til behandling uden forældre.
  • Der er undtagelser for gebyret. For eksempel hvis du på grund af alder eller af anden årsag har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og af den grund ikke er i stand til at lære og bruge dansk.

Børn under 18 år må ikke anvendes som tolke, medmindre det er nødvendigt i et akut og livstruende tilfælde.

Børn over 15 år må anvendes som tolke, når det af lægen vurderes, at være et let og uproblematisk tilfælde.